Kennismaking & aanmelding

Wij nodigen u van harte uit om een afspraak te maken met de directeur voor een nadere kennismaking met de school. U kunt dan een indruk krijgen van de sfeer van de school, de werkwijze, het verloop van een schooldag, de klassen etc. Zij zal u tijdens het kennismakingsgesprek informeren over de visie van de school en de mogelijkheden die uw kind op onze school heeft.

Wanneer u denkt dat uw kind past in het ondersteuningsprofiel en u hebt een goede indruk van de school gekregen, dan kunt u uw kind rechtstreeks bij onze school aanmelden.

Tijdstip van aanmelding

De directeur zal u informeren over de aanmeldingsprocedure: de aanmelding van een leerling kan worden gedaan door de ouders of een vertegenwoordiger van de ouders. De aanmelding kan op elk moment in het schooljaar plaatsvinden indien er plaats is in een groep.

Toelaatbaarheidsverklaring

De wet op het Passend Onderwijs die per 1 augustus 2014 is ingegaan, verplicht u een toelaatbaarheidsverklaring voor het Speciaal Onderwijs aan te vragen bij het samenwerkingsverband waartoe u behoort. Onze huidige leerlingen wonen in 7 verschillende samenwerkingsverbanden. Wij hebben contacten met de commissies die over de toelaatbaarheid gaan. Onze school zal u, indien gewenst, helpen bij het invullen en aanvragen van de toelaatbaarheidsverklaring. Omdat het om nieuwe wetgeving gaat en het, zeker in de eerste jaren van invoering, wennen zal zijn aan de nieuwe situatie hebben we een speciale medewerker aangesteld die u kan helpen met de route naar een Toelaatbaarheidsverklaring. De gegevens die nodig zijn, zijn soms per samenwerkingsverband verschillend.
Op de toelaatbaarheidsverklaring staat de duur van de verklaring en de zorgzwaarte waaronder uw kind valt.