SO

Vanaf hun vierde levensjaar zijn kinderen welkom op onze school. Sommige leerlingen starten op hun 4e, anderen stromen later in. De groepsnamen zijn de namen die we ook van het basisonderwijs kennen: groep 1 t/m 8.

We werken altijd met 2 teamleden op 1 groep: een leerkracht en een onderwijsassistent. Aan iedere groep zijn maximaal 3 teamleden verbonden. Wij vinden rust, ritme, regelmaat en veiligheid belangrijke waarden in ons onderwijs aan jonge leerlingen. Wij werken niet groepsdoorbrekend maar maken groepjes in de klas. We werken vanuit doelstellingen en daardoor opbrengstgericht. Een klas heeft maximaal 12/13 leerlingen.

De volgende vakken komen aan bod: (mondelinge) taalontwikkeling, lezen, rekenen, gymnastiek, zwemmen, schrijfonderwijs, communicatie, sociale omgang, emotionele ontwikkeling, creatieve vakken als muziek, handvaardigheid en tekenen. We geven in de bovenbouw ook verkeer, biologie, aardrijkskunde en geschiedenis.

Leerlingen die de leeftijd van 12-13 jaar bereiken, stromen vaak door naar ons VSO. Soms maken de leerlingen de overstap naar een andere school.

Bekijk hier ons informatiefilmpje
Bekijk hier het schoolondersteuningsprofiel van ons SO