Passend onderwijs

Onze leerlingen komen naar onze school met een Toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs vanuit de Passend Onderwijssamenwerkingsverbanden.

Onze school heeft contacten met de Centra voor Jeugd en Gezin, de gemeenten en de samenwerkingsverbanden. Wij hechten aan goede samenwerking en afstemming voor iedere leerling.

De Daniel de Brouwerschool heeft vakantie! Vanaf 23 augustus zijn wij weer telefonisch bereikbaar. Bij nood: zie pag. 3 schoolgids. Een fijne zomer!