[ultimate_spacer height=”60″ height_on_tabs=”60″ height_on_mob=”30″]

 Passend onderwijs

Onze leerlingen komen naar onze school met een Toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs vanuit de Passend Onderwijssamenwerkingsverbanden.

Onze school heeft contacten met de Centra voor Jeugd en Gezin, de gemeenten en de samenwerkingsverbanden. Wij hechten aan goede samenwerking en afstemming voor iedere leerling.

[ultimate_spacer height=”60″ height_on_tabs=”210″ height_on_mob=”30″]