[ultimate_spacer height=”60″ height_on_tabs=”60″ height_on_mob=”30″]

Onderwijsinspectie

Daniël de Brouwerschool - Inspectie van Onderwijs

De Onderwijsinspectie ziet toe op de onderwijskwaliteit op de scholen voor Speciaal Onderwijs. Zij doet dit door gesprekken met het bestuur, gesprekken met leerlingen, met leraren, met de Medezeggenschapsraad en met de Raad van Toezicht. Tevens voert zij klassenbezoeken uit. Zij maakt een schriftelijk verslag van de gesprekken en de bezoeken.

De onderwijsinspectie heeft in juni 2023 haar rapport opgeleverd over de onderwijskwaliteit van de Daniel de Brouwerschool. Zij heeft hiervoor een VierJaarlijksOnderzoek (4JO) uitgevoerd. We zijn trots op dit verslag en delen het graag met u: Rapport 4JO juni 2023

De onderwijsinspectie heeft in december 2021 ons SO en ons VSO bezocht voor een door ons aangevraagd onderzoek naar GOED.  Eind januari heeft zij meegedeeld dat zij aan beide afdelingen (SO en VSO) de waardering GOED wil toekennen. Dit betekent dat beide afdelingen groot vertrouwen hebben van de Inspectie van het Onderwijs en de kwaliteit van het onderwijs goed is.

U vindt hieronder de rapporten:

Het SO-rapport

Het VSO-rapport

 

[ultimate_spacer height=”60″ height_on_tabs=”210″ height_on_mob=”30″]