Wie zitten er in de MR?

Daniëlle Temmink (ouder/VZ), Sabine van Gerrevink (ouder), Bas van de Beek (ouder), Celine Poll (OOP), Marjolein Pol (OP), Inge Klein Koerkamp (OP)

Medezeggenschapsraad

De MR van de Daniël de Brouwerschool.

De medezeggenschapsraad van onze school, oftewel de MR, bestaat uit 6 afgevaardigde personen. Drie ouders en drie personeelsleden. Een afgevaardigde wordt gekozen door alle ouders en alle personeelsleden van de school. Hiervoor worden verkiezingen uitgeschreven. Voor de MR-leden geldt een lidmaatschapstermijn van twee jaar. Daarna kan men zich (opnieuw) verkiesbaar stellen. De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de school. In de MR wordt beleidsmatig en schooloverstijgend gesproken en gedacht. De MR kan wezenlijk invloed uitoefenen op het bestuursbeleid.

Werkwijze MR
De MR vergadert eens per twee maanden ‘s avonds op school. De directie van de school is hierbij aanwezig. Deze vergaderingen zijn openbaar. De bestuurder van de school, de directie en de MR komen tweemaal per jaar bijeen. Tijdens dit overleg wordt de voortgang van de belangrijkste schoolontwikkelingen besproken.

Wat doet de MR?
In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd: De MR gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag.

De MR van de Daniël de Brouwerschool
De MR is betrokken bij alle sollicitatieprocedures binnen de school.
Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd.
Namens haar achterban oefent de MR invloed uit op belangrijke ontwikkelingen.

Heeft u een vraag voor de MR?
Maak gebruik van ons CONTACTFORMULIER.