Daniël de Brouwerschool - Bloementuin

 Visie

De Daniël de Brouwerschool is een school als een bloementuin. Kinderen komen binnen in de knop, krijgen een goede voedingsbodem en tijd om te aarden. Ze:

krijgen voedsel,
worden zonodig bemest,
krijgen goede verzorging,
worden voortdurend in de gaten gehouden,
worden zonodig uit de wind gezet,
krijgen water en warmte,
krijgen veel zonlicht, liefde en aandacht.

Alle bloemen ontwikkelen zich zo elk op hun eigen wijze en komen tot bloei. Bij stagnatie in de groei of scheefgroei wordt een stokje naast de steel gezet. Bloemen die extra zorg behoeven kunnen tijdelijk in de bloemenkas. Bloemen worden gegroepeerd maar soms ook bewust naast andere soorten gezet. Dat kan een stimulans in de bloei zijn.

De bloemen worden omringd door zorg maar iedere bloem ontwikkelt zich zo zelfstandig mogelijk. Het tuinpersoneel houdt de ontwikkeling nauwgezet schriftelijk bij. Er is veel onderling overleg om iedere bloem tot optimale ontwikkeling te laten komen. Er zijn vakspecialisten die bloemen apart of in kleine groepjes specialistische aandacht geven.