VSO

Veel leerlingen van andere basis/SO-scholen starten in ons VSO. Zij komen in de klas bij onze overstappende SO-ers.

De eerste jaren maken leerlingen kennis met alle praktijkvakken. Dit is 2 dagdelen per week. De school beschikt over een volledig ingerichte keuken met drie kookeilanden en een aanrecht dat in hoogte verstelbaar is. Daarnaast is er een grote plantenkas, een volledig ingericht technieklokaal, een bloemschiklokaal, een medialokaal en een huishoudkundelokaal.

De andere dagdelen vinden wij het belangrijk dat de leerlingen zich blijven ontwikkelen in vakken als lezen, rekenen, klokkijken, taal, communicatie, sociale vaardigheden, muziek, gym, zwemmen, wereldoriëntatie, typen, verkeer etc.  We kiezen dan ook duidelijk voor dit lesaanbod naast praktijkvakken.

De VSO-ers hebben de beschikking over een eigen kantine waar ze lunchen en koffie of thee drinken.

In de bovenbouw komt de stage steeds nadrukkelijker in beeld. Leerlingen zijn dagdelen of dagen op de werkplekken en doen nieuwe ervaringen op. In de klas is stage regelmatig onderwerp van gesprek: hoe is het om te werken? Kan ik goed met mijn collega’s omgaan? Hoe stel ik vragen wanneer ik iets niet begrijp?

Leerlingen gaan ook steeds zelfstandiger functioneren en krijgen invloed op hun eigen doelstellingen: wat is belangrijk voor mij om te leren?

Als de leerlingen 20 jaar zijn, verlaten ze de school. We zijn er trots op dat tot nu toe alle leerlingen de school hebben verlaten met een, bij hen passende, baan!

Bekijk hier ons informatiefilmpje
Bekijk hier het schoolondersteuningsprofiel van ons VSO