Ondersteuningsteam

Binnen onze school zijn er diverse deskundige teams aanwezig. Onze leerlingen kunnen gebruik maken van de volgende ondersteuningteams:

Logopedie
Onze logopedisten zijn in dienst van school. Zij werken individueel, of in kleine groepjes, met leerlingen.

Fysiotherapie
Eerstelijns fysiotherapeuten van Zozijn verzorgen fysiotherapie binnen school. Dit gebeurt op indicatie van de zorgverzekeraar. De fysiotherapeuten hebben ook contact met de ergotherapeuten binnen Zozijn.

Remedial teaching
Wanneer een leerling tijdelijk extra stimulans nodig heeft bij lezen of rekenen, kan hij/zij naar remedial teaching. Er wordt dan een individueel plan gemaakt en gespecialiseerde ondersteuning wordt op maat geboden.

Speltherapie
Wanneer uw zoon/dochter een indicatie voor speltherapie heeft, kan hij/zij onder schooltijd speltherapie krijgen.

Psychomotorische remedial teaching
Leerlingen leren ontspannen en concentreren door specifieke oefeningen. Ze leren tevens ervaren wat de mogelijkheden van hun motoriek zijn.

Vakleerkrachten muziek en bewegingsonderwijs
Iedere leerling heeft met de eigen klas les van bevlogen specialisten.

Voor meer informatie en alle andere deskundigen binnen onze school, verwijzen wij u graag naar onze schoolgids.